Träningen 稽古

Alla nio skolor inom Bujinkan är kopplade till Japans mytomspunna spioner, kända som Shinobi eller Ninja (忍者), och därför beskriver man ofta stridskonsten som Ninjutsu (忍術). Vår stormästare, eller sōke (宗家) är Hatsumi Masaaki (初見良明), som i sin tur ärvde skolorna från sin mästare Takamatsu Toshitsugu (高松 寿嗣). 

Kacem William

Begreppet ninjutsu har många översättningar och många olika användningar, beroende på vilken tidsepok och skola som brukar det. Inom våra traditioner kan man sammanfatta termen på följande vis: 

”Ninjutsu, eller ninpô, är en samling anpassningsbara tekniker för överlevnad i farliga situationer och konfrontationer, genom fysisk och mental disciplin, där man använder ortodoxa vapen på icke ortodoxa sätt, och icke ortodoxa vapen på ortodoxa sätt.”

Under träningens gång utvecklar man sin inre styrka. Vi tränar sinnet genom att träna kroppen. Att utöva japansk stridskonst innebär ett ansvar. Ansvar inte bara mot en själv och de man tränar med, utan även mot skolornas månghundraåriga arv. Medvetenheten om stilens ursprung och historia är viktig. Eleven har alltid största delen av ansvaret på sina egna axlar, och försöker kopiera sin lärare på bästa möjliga sätt efter sin egen kapacitet.

Alla kan träna Bujinkan Budō Taijutsu, oavsett ålder eller kön. Vi tar dock endast undantagsvis emot elever under 18 år till vuxenpassen. Vi har barnträning på helgerna. Kontakta oss för information.

Kacem makimono DKMS2011

Det finns ett antal grundläggande tekniker som med ett brett begrepp kallas kihon (基本), men för att kunna utföra grunderna behövs rätt kroppsstruktur och rätt sätt att röra sig, vilket kräver en viss flexibilitet och kännedom om sin egen kropp. Detta kallas för kisō (基礎), och är början på vägen till rätt kroppsstruktur som möjliggör teknikerna.

Av de nio skolorna i Bujinkan tränar vi mestadels bara sju, och fokuserar främst på Gyokko Ryū och Kotō Ryū (läs mer i avsnittet om De nio skolorna). Dessa innehåller en stor variation av slag- och sparktekniker och ledbrytningar, och alla obeväpnade rörelser kommer från beväpnade. I varje teknik finns kopplingar till vapen som svärd, spjut och stav, varför en stor del av träningen är dedikerad till dessa.

Under ett vanligt träningspass övar vi kata (型, 形) där en person attackerar och den andre försvarar sig. Vi strävar efter att utöva teknikerna så korrekt som möjligt, utan stagnering i rörelserna och mot olika slags attacker. Formen finns för att förmedla tekniken, och är inte en oflexibel begränsning, men skall utövas precist och realistiskt.

Vi tränar det vi har fått se och lära oss av Kacem Zoughari och hans mästare Ishizuka Tetsuji och Sōke Hatsumi Masaaki.

Keikogi ad.jpg


© Bujinkan Hirameki Dōjō 2021